洛姆塔泽

洛姆塔泽

D
a
v
i
t
 
L
o
m
t
a
d
z
e
-
国籍:
惯用脚:
-
出生日期:
2000-08-04
位置:
中场
身高:
-
所属球队:
()
体重:
-
合同截至日期:
-
球员简介:
洛姆塔泽(Davit Lomtadze),出生于2000-08-04,洛姆塔泽在球队中司职擅长中场。
暂无数据
优势
暂未发现明显优势
弱点
暂未发现明显弱点
转会记录
暂无数据